Luật nhập cư

Văn phòng của chúng tôi cung cấp các dịch vụ liên quan đến mọi vấn đề về Luật Nhập Cư. Chúng tôi tư vấn về nộp đơn xin nhập cư (thông qua cả chương trình đầu tư và  phong tục tập quán), đơn xin giấy phép nhập cư, giấy phép cư trú, giấy phép lao động và thị thực. Chúng tôi tư vấn và hỗ trợ cả cá nhân và khách hàng doanh nghiệp trong toàn bộ quá trình nhập cư.

Chương trình đầu tư Síp

Chúng tôi một lần nữa cam kết trong việc cung cấp các dịch vụ hơn cả mong đợi của bạn. Mục tiêu của chúng tôi là đơn giản hoá quy trình và hỗ trợ bạn từ thời điểm nộp đơn cho đến ngay cả sau khi có được Quyền công dân một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí nhất có thể. Chúng tôi sẵn lòng giải đáp bất kỳ thắc mắc nào của bạn.  Chỉ cần liên hệ với chúng tôi tại: info@pelecanoslaw.com

Name Size Download
CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ CỘNG HOÀ SÍP.pdf 292.76 Kb .pdf
Life in Cyprus.pdf 994.1 Kb .pdf